CJRAE Covasna

A apărut HG care reglementează obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu CES

July 1, 2016

Pentru obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu CES, părintele sau tutorele legal trebuie să depună până 1 iulie 2016 la unitatea de învățământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu CES următoarele documente:

  1. Cerere scrisă (HG nu prevede o cerere tipizată)
  2. certificatul de naștere al beneficiarului
  3. actul de identitate al părintele elevului sau după caz al reprezentantului legal
  4. certificatul de orientare școlară

 

Pentru informații suplimentare studiați H.G. 423_M.O. nr. 465_22.06.2016