CJRAE Covasna

Informații utile despre evaluarea psihosomatică (2019-2020)

INFORMARE

despre realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

 

În următoarele rânduri veți găsi răspunsuri la câteva întrebări importante legate de procedura evaluării dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020.

(Pentru mai multe detalii consultați Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN nr. 3181/18.02.2019)

O sinteză despre principalele elemente cuprinse în calendarul și metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2019-2020 puteți citi și pe pagina de internet al Ministerului Educației Naționale: Linkul către această pagină

Cine trebuie să fie evaluat?

  1. Copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv și a căror părinți sau tutorele legal dorește să-l înscrie în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 (art. nr. 6).

Perioada de desfășurare a evaluării

  • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică la copii la care metodologia prevede acest lucru va fi realizat în perioada 26 februarie – 20 martie 2019, în zilele de lucru între orele 1000 și 1800.

Unde va fi realizat evaluarea copiilor?

  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi realizată în centre de evaluare. Arondarea unităților de învățământ la aceste centre de evaluare poate fi studiată pe site-ul www.isj.educv.ro sau www.cjraecovasna.ro

Programare

  • Programarea copiilor pentru evaluare se realizează la secretariatul unității de învățământ sau direct la specialistul care realizează evaluarea, conform arondării.
  • În cazul copiilor care în anul școlar 2018-2019 nu au fost înscriși și nu au frecventat nici o grădiniță, părinții se adresează pentru programare la cabinetul la care a fost arondat unitatea de învățământ cel mai apropiat de domiciliul lor.

Cine va realiza evaluarea nivelului copiilor?

  • Evaluarea va fi realizat de către specialiști ai CJRAE și personalul de specialitate din alte unități de învățământ și va fi coordonat de CJRAE.

Cum se va realiza evaluarea copiilor?

  • Părintele/tutorele legal solicită în scris evaluarea, completând o cerere tipizată, care se află la centrul de evaluare ori poate fi descărcată de pe site-ul isj.educv.ro sau www.cjraecovasna.ro
  • Cererea trebuie să fie predată la centrul de evaluare, unde specialistul pe baza programării prealabile va realiza evaluarea.
  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se bazează pe criterii prestabilite de către MEN privind nivelul de dezvoltare pentru clasa pregătitoare.
  • Rezultatul evaluării este comunicat, în scris părintelui/tutorelui legal.

 

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat!

 

 

Director CJRAE

Szőcs A. Levente