CJRAE Covasna

Informații utile despre evaluarea psihosomatică (2018-2019)

INFORMARE

despre realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

 

În următoarele rânduri veți găsi răspunsuri la câteva întrebări importante legate de procedura evaluării dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019.

(Pentru mai multe detalii consultați Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin OMEN nr. 3242/23.02.8

Cine trebuie să fie evaluat?

 1. Copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv și a căror părinți sau tutorele legal dorește să-l înscrie în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019.
 2. În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Perioada de desfășurare a evaluării

 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică la copii la care metodologia prevede acest lucru va fi realizat în perioada 01 martie – 23 martie 2018, în zilele de lucru între orele 00 și 18.00.

Unde va fi realizat evaluarea copiilor?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi realizată în centre de evaluare. Arondarea unităților de învățământ la aceste centre de evaluare poate fi studiată pe site-ul isj.educv.ro sau www.cjraecovasna.ro

Programare

 • Programarea copiilor pentru evaluare se realizează la secretariatul unității de învățământ sau direct la specialistul care realizează evaluarea, conform arondării.
 • În cazul copiilor care în anul școlar 2017-2018 nu au fost înscriși și nu au frecventat nici o grădiniță, părinții se adresează pentru programare la cabinetul la care a fost arondat unitatea de învățământ cel mai apropiat de domiciliul lor.

Cine va realiza evaluarea nivelului copiilor?

 • Evaluarea va fi realizat de către specialiști ai CJRAE și personalul de specialitate din alte unități de învățământ și va fi coordonat de CJRAE.

Cum se va realiza evaluarea copiilor?

 • Părintele/tutorele legal solicită în scris evaluarea, completând o cerere tipizată, care se află la centrul de evaluare ori poate fi descărcată de pe site-ul isj.educv.ro sau www.cjraecovasna.ro
 • Cererea trebuie să fie predată la centrul de evaluare, unde specialistul pe baza programării prealabile va realiza evaluarea.
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se bazează pe criterii prestabilite de către MEN privind nivelul de dezvoltare pentru clasa pregătitoare.
 • Rezultatul evaluării este comunicat, în scris părintelui/tutorelui legal.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat!

Director CJRAE

Szőcs A. Levente