CJRAE Covasna

Criterii specifice de selecție

March 3, 2023

Alături găsiți condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și pretransfer consimțit între unități, sesiunea 2023, avizate în cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 03.03.2023:

Conditii specifice