CJRAE Covasna

Documente pentru responsabilii de caz

Documentul tipizat al planului de servicii individualizate (PSI): Download

Model contract-cu-familia-elevului-copilului-cu-CES: Download

ADRESA COMUNA ISJ si CJRAE ref. desemnarea resp. psihoeducational: Download

INFORMAȚII referitoare la monitorizarea și reevaluarea periodica a progreselor înregistrate de copilul cu dizabilități și/sau CES, a deciziilor și intervențiilor, precum și a gradului de satisfacție a beneficiarilor: Download

Model raport de monitorizare: Download

Declarație pentru solicitarea dosarului: Responsabil_de_caz

Informații legate de responsabilii de caz:

Conform art. nr. 58 din OAP 1985/2016 – OMENCS nr. 5805/2016:

„(1) Responsabilul de caz servicii psihoeducationale este:

  1. profesorul itinerant și de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învățământul de masă;
  2. profesorul de psihopedagogie specială cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES din învățământul special;
  3. cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învățământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital;
  4. cadrul didactic cu funcția de diriginte/cadrul didactic care desfășoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învățământ special, școlarizat la domiciliu sau în spital.

(2) Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducationale se face de către directorul unității de învățământ unde este încadrat »copilul cu CES«, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare școlară și profesională