MENTK Kovászna

Publikációk

1. Fazakas Ildikó:Hogyan segít az iskolapszichológus In. Háromszék 05.03.2015 (megtekinthető itt vagy letölthető itt)


2. Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins (szerk.) (2003): Speciális oktatás Európában

Ez a tanulmány rövid áttekintést nyújtott (1) az inkluzív oktatáspolitikák és gyakorlatok fő jellemzőiről Európában, (2) az Európa országaiban alkalmazott különböző támogatási rendszerekről, (3) a speciális igényű diákokat oktató iskolai tanárok képzésének és segítésének módjairól, valamint a (4) korai beavatkozás módjairól.

A word formátum letölthető innen