MENTK Kovászna

Érdekességek az erényekkel kapcsolatban

ÉRDEKESSÉGEK

 

A bölcsesség a görög mitológiában

 Athene

Tudtad ?

Pallasz Athéné a bölcsesség, az igazságos háború, a jog, az igazságosság, a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője

Zeus lánya, Pallas, nagy tiszteletet és szeretetet nyert az ősi néptől. Ő volt a katonai stratégia és a hatékony taktika alapítója, számos csatában győzött. Ő volt tisztelet istennője az ókori Görögországban, fontosságával és népszerűségével versengve apjával, Zeusszal. A bölcsességben és az erőben azonosnak tekintették. Büszke volt arra, hogy szűz volt.

A harcos istennő a városok és államok pártfogója lett az ősi lakosok számára. A tudomány és a kézművesség fejlődéséhez kapcsolódik. Athéna – az elme személyisége, a találékonyság és a készség.

 Pallas Athene

 A görögök Athénának szokatlan és lenyűgöző megjelenést adtak, hogy könnyen megkülönböztethető legyen a többi olimpiai istennőtől. A bölcsesség istennője egy magas, gyönyörű harcosok páncélába öltözött nő volt. A fejét egy védő, kifinomult sisak védi, magas védőfelülettel. Athéna kezében – egy lándzsa és egy pajzs van, kígyóbőrrel borított díszítéssel, Medusa Gorgon fejének formájában. A bölcsesség görög istennője szent állatok kíséretében jár. Gyakran szárnyas Nikával ábrázolták. Bölcsességének szimbólumai a bagoly és a kígyó voltak.

Athénének magának is a „bagolyszemű” jelzőt adták, hogy ezzel is kifejezzék: a bagoly hatalmas szeme a dolgokba való belelátás kifejezője. Ebből a mitológiai vonatkozásból alakult ki a a népi hiedelem, miszerint a bagoly bölcs, és az a szólás, hogy “bölcs, mint a bagoly”. Az emberek gyakran társítotják a boszorkánysággal, a gyógyítással, az időjárással, a születéssel, és a halállal.

A bagoly mint a bölcsesség szimbóluma

A spiritualitás szerint a bagoly a karma körfogásából kiszabadult lélek szimbóluma, az, aki a sötétben is képes tisztán látni.

A BAGOLY, mint szimbólum a BÖLCSESSÉG vagyis a BÖLCS-CSÖVESSÉG szimbólumaként ismert. BÖLCS CSŐVEL rendelkezik az, aki az égiekkel kapcsolatban áll. Ez a BÖLCS CSŐ a fejünk tetején található. A megnyílt tudattal rendelkező emberi lélek, a korona-csakrán át képes kilépni a testéből. Ezért is tették a baglyot az indiánok a totemoszlopaik tetejére, azon belül is, az emberi fej tetejére!

Tudtad? A bagoly képes akár 270 fokban elcsavarni a fejét. 

HÍRES BAGLYOK

Bagoly, Micimackó barátja

                  Micimacko baratja

 Doktor Bubó

Dr.Bubo

 Harry Potter baglya

 Harry Potter

 

IGAZSÁGOSSÁG

Tudtad?

Justitia  az igazságszolgáltatás istennője, a nyugati világban az igazságosságot, a jog morális tartalmát testesíti meg. 

Justitia az igazságot megszemélyesítő római istennő, a görög Diké, illetve Themisz istennők megfelelője. 

Az igazságszolgáltatás szimbóluma egyik kezében kardot, a másikban mérleget tart, s  – néhány ritka kivételtől eltekintve –  szemét kendő takarja.  

 Justitia

Kard

Az ábrázolásokban a kard (pallos) a bűnös megbüntetésének (a bűnösre lesújtani kész kard) jelképe.

Mérleg

A mérleg a mérés, mérlegelés, bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, a kiegyensúlyozottság, az igazságosság, az okos belátás jelképe. Az égi és a földi, az isteni és a túlvilági igazságszolgáltatás szimbóluma.

Szemkötő

15. század óta Justitiát gyakran ábrázolták szemkötővel. A szemkötő tárgyilagosságot képvisel, ítéletét ne befolyásolja hatalom, pénz vagy gyengeség, az igazságban a pártatlanság érvényesüljön. Ám ez nem azt jeleni, hogy az istennő vak.

Kígyó

Nem minden ábrázolásban tüntetik fel, a jogban az óvatosságra, a bölcsességre valamint az igazságra utal. Mivel egyes ábrázolásokban Iustitia lábbal tapossa el a kígyót. Ezen összefüggésben jelentése a bűntől (Bibliai kígyó ábrázoláshoz kapcsolt eredendő bűntől) való elhatárolódás, kísértés távol tartása.

 igaysagossag

Az igazságosság szimbolikus ábrázolása az egyiptomi hieroglifákig vezethető vissza. Az ókori egyiptomi hitvilágban az igazság, a jog és törvények istennője, valamint a rend és a tökéletes egyensúly megtestesítője Maat (akinek papjai valójában bírák voltak), de a törvényesség női alakban történő jelképes szemléltetése az ókori Hellászban is felbukkan. Képzőművészeti alkotásokon Európa-szertea 13. századtól tűnik fel, s leggyakrabban pallossal és kétkarú mérleggel a kezében ábrázolják.

 

 BÁTORSÁG

 Courage

Mit jelent ma bátornak lenni?

  

Hogyan lehet leküzdeni a belső félelmet és kilépni a megszokott, kényelmes komfortzónából?

A bátorság lényege, hogy az ember egyetlen helyzetben se veszítse el önmagát és önuralmát. A szellemnek minden körülmények között irányítása alatt kell tartania az akarati, érzelmi és gondolati megnyilvánulásokat. Ha ez nem sikerül, akkor az emberen elhatalmasodik a pánik.

Batorsag

Lelki erősség, bátorság (fortitudo, virtus)

A lelki erősség egyfajta stabil tartást, a személyiség önállóságát, magabiztosságát jelenti. Az erős egyéniségekkel a mai manipuláló világ nem tud mit kezdeni. A sunyi embernek nem erőssége a lelki erősség, inkább annak hiányától szenved. És általában úgysem ússza meg, mert előbb-utóbb bőrét vásárra kell vinnie.

A lelki erősség, amelyhez a bátorság társul, kitartóvá teszi az embert a jóért folytatott küzdelmében és a szenvedés elviselésében

A lelkileg erős ember állja sarat. A lelki erősség erénye felvértez arra, hogy ne futamodjunk meg a kihívások elől, ne adjuk fel az első alkalommal, amikor nekünk keresztbe tettek, hanem küzdünk tovább, ahogyan Madách Imre fogalmaz: „ember küzdj és bízva bízzál!”

Mandala

Lelkierő nélkül nincs bátorság. Gondolkodj el az alábbi kérdéseken vajon mit is jelentenek, hol és hogyan találjuk magunkat szembe velük az életünkben

De bátorságra vall-eaz árulkodás vagy a feljelentés?
·Mihez kell több bátorság: meg-(ki) mondani, vagy titokban tartani?
·Engedni vagy ellenállni a kísértésnek?
 Szorult helyzetben megfutamodni, vagy kitartani?

 Homokora

Vakmerőség-bátorság illetve óvatosság-gyávaság, gondolkodj el, hogy milyen helyzetekben előnyös az adott tulajdonság.

Te hol helyezkedsz el az adott intervallumon?

Vakmerőség …………………………………………………………………Bátorság  

Óvatosság………………………………………………..………………….Gyávaság

 

Tudtad?                                                                                             

Kik voltak a görög mitológia legnagyobb és leghatalmasabb hősei?

Ki is volt Herkules?Kik a görög mitológia legnagyobb hősei? A hatalmas Hercules volt? Vagy esetleg a bátor Achilles?

Herkules 

Zeusz fia és Hera istennő fia, Hercules mindig túl erős volt az ellenségei számára. Talán leginkább az erő és a merészség fantasztikus bravúrjairól ismert, amelyet gyakran “12 munkásnak” neveznek. Ezen munkák egy része magában foglalja a kilencfejű hidra megöletését, az amazóniai királynő Hippolyta övének ellopását, Cerberus megszelídítését és a nemeai oroszlán megölését. Hercules meghalt, miután felesége féltékenykedve, hogy újabb szeretője lehet, egy zubbonyot kent be halálos kentaurvérrel, amelynek fájdalma miatt Hercules megöli magát.

Achilles

 Achilles

Achilles volt a görögök legkiválóbb harcosa a trójai háború alatt . Anyja, Thetis nimfa a Styx folyóba mártotta, hogy sebezhetetlenné tegye a csatában – kivéve a sarkát, ahol megfogta a babát. A trójai háború alatt Achilles hírnevet szerzett azzal, hogy megölte Hektort a város kapuján kívül. De nem volt sok ideje kóstolgatni hódítását. Achilles később a csatában halt meg, amikor egy párizsi trójai herceg által az istenek vezetésével lőtt nyíl elütötte testének egyetlen sebezhető pontját: a sarkát.

  

MÉRTÉKLETESSÉG

Tudtad?

A teremtett élőlények közül egyedül csak az ember tudja visszatartani ösztöneit és vágyait, például egy magasabb rendű cél érdekében. A mértékletesség nem más, mint a helyes arányok megtartása. A középkorban ez katonai, később lovagi erénynek számított. Nem ütsz mindig, ha üthetnél is… – visszafogod magad. Gátak közé fogod erőidet, indulataidat, vágyaidat, gondolataidat, így gyakorolsz önuralmat. Nem engeded szabadjára szenvedélyeidet. Nem teszel meg mindent, amire képes lennél – lásd fogyasztás, természetvédelem, génmanipuláció stb.

 Merleg

A józanság felülbírálja az ösztönös vágyakat. Az ösztönök, benső késztetések, érzelmek, vágyak adják az emberi élet belső gyújtását, lendületét, lüktetését, de kocsis nélkül elkapó lovak módjára tönkre is tehetik az életét. Ezért kell egyfajta fékező, visszafogó, helyes arányt tartani.

Ez elsősorban a gondolatok, a szó, a vélemények, az ötletek, kívánságok, indulatok fékezésével kezdődik. Mert amennyiben gyakorolni tudom belső világom fölötti ellenőrzést, annyiban tudok mértéktartó lenni a külső cselekedetekben is: munka, szórakozás, evés-ivás stb.

Gondolkodj el rajtuk és válaszolj a következő kérdésekre:

 • Mértékletesség, avagy jóból is megárt a sok? Mi a helyes mérték, honnan már túlzás?
 • Étel-ital-anyagi javak, vagy egyéb (pl. munka) ártalmas szenvedéllyé is válhat?
 • Mikortól lesz káros, ha pusztán vágyaimra-vagy zsigeri érzékeimre hallgatok?
 • Mérték, mérce nélkül van-e tartás?
 • Melyek a követendő trendek ma: önmegvalósítás-önkiteljesedés-önismeret, vagy önmérséklet-önuralom-önfegyelem…?

 Sebestyén Péter atya Az ajtó négy sarka nyomában

 

EMBERSÉGESSÉG

 Tudtad?

1979 októberében Kalkuttai Szent Teréznek, közismert nevén Teréz anyának egyhangúlag ítélték oda a Nobel-békedíjat.

2016-ban avatták szentté a 20. század egyik legnagyszerűbb személyét, Agnes Gonxha Bojaxhiut ( születési neve albánul), azaz Teréz anyát.

Terez Anya

TERÉZ ANYA Nobel-Békedíja A SZERETET kitüntetése volt.


A Szeretet Misszionáriusai rend alapítója

 1. októberében a Szentszék hivatalosan ezen a napon fogadta el Agnes Gonxha Bojaxhiu, más néven Kalkuttai Teréz anya kérését és így megalakul a Szeretet Misszionáriusai rend.
  Ezzel pedig elkezdődött egy nehéz, de fantasztikus pálya, amelyből világméretű rend lett, amely alapvető humanitárius célokat tűzött zászlajára. Ezen célok megvalósításán pedig immáron 62 éve dolgoznak állhatatosan Teréz Anya Nővérei. 

 A Szeretet Misszionáriusainak alapelvei

A Szeretet Misszionáriusai rend azért jött létre, hogy önzetlenül segítséget és támogatást nyújtson mindazokat, akik rászorulnak. Ide tartoznak a szegények, az árvák, a társadalom peremére szorulók, a betegek, sőt a szenvedélybetegek is – válogatás nélkül. Alapelvük, hogy a nap 24 órájában támogassanak minden rászorulót, tekintet nélkül annak betegségére, problémájára, életmódjára vagy akár vallására.
Egyszerű, mégis példa értékű alapelveiknek és különösen ezek megvalósításának, valamint az alapító és a rendtagok elkötelezettségének és kitartásának köszönhetően az egész világon óriási hírnevet és népszerűséget szerzett a később II. János Pál által boldoggá avatott Teréz anya és nővérei egyaránt.

 Részletek Teréz anya és a a Szeretet Misszionáriusai rend példértékű tevékenységeikből

1948-ban Kalkutta nyomornyegyedébe költözött. Kalkutta India 7 millió lakosú városa, melyben 1 millió ember hajléktalan, éhezik, utcán “él” és hal meg. Koldusok százezrei kéregetnek. Teréz anya ide, a szegénység és nyomor, az elhagyatottság kellős közepébe jött, hogy gyógyítson. Először egyedül. Később munkatársak szegődtek mellé. Naponta mentek és mennek az utcára, hogy szeressék a rászorulókat. Innen, Kalkutta nyomornegyedéből indultak India többi városába, Afrika, Ázsia, Amerika, Európa szegényeihez, s z e r e t n i azokat, akiket senki nem szeret.

 1975-ben 41 árvaházban 3300 kicsinyt gondoztak és szerettek.

“Gondoljatok az elhagyott gyermekekre!-kéri Teréz anya.

 

Írják Teréz anyáról, hogy Melbourne-ben meglátogatott egy öregembert. Szobájában takarítani kezdett. Az öreg tiltakozott. “Jó nekem így is” – nyöszörögte, aztán beletörődött a takarításba.

A szobában díszes, ám piszkos lámpát látott meg Teréz anya. “Miért nem gyújtja meg a lámpát?”-kérdezte. “Kinek?”-volt a keserű válasz. “Ha a nővérek meglátogatják, akkor meggyújtja?” “Igen, ha emberi hangot hallok, akkor meggyújtom.” Másnap ezt üzente: “Mondjátok meg barátnőmnek, hogy a fény, amelyet meggyújtott életemben, még mindig ég.”

A világ 20 milliónyira becsült leprásaiból 50 ezer leprást ápolnak, otthont létesítenek nekik és munkát biztosítanak számukra. A leprások gyűjtőhelyeire Teréz anya ezt íratta ki: “Érintsétek az érinthetetleneket barátsággal.” Ő tudja róluk, hogy bár testileg eltorzult emberek, szívük nagyon sok szeretetre vágyik; képesek szeretni!

Akik leprásként találkoznak Teréz anyával

és nővéreivel, azok visszakapják a hitet 

embervoltukba s érzik, van, aki szereti őket.

 A tíz legkedvesebb gondolatával emlékezünk fantasztikus személyiségére.

 1. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte.
 2. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.
 3. A béke egy mosollyal kezdődik.
 4. A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen.
 5. Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.
 6. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.
 7. Mindannyiunknak egy élete van! Miért nehezítjük meg egymásnak?
 8. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
 9. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.
 10. Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.

 

 SPIRITUALITÁS

 A  spiritualitást  nehéz  definiálni,  ebből  azonban még nem következik az, hogy a tudomány ne legyen képes  a jelenséget befogadni.

 A spiritus latin eredetű szóból származik, jelentése: lélegzet, lélek – szellem.

 spiritualitas

 A spiritualitás összefoglaló kategórianév. A szó jelentése az idő múlásával fejlődött és kibővült, és különféle jelentései vannak. Ezt a fogalmat gyakran valami misztikus vagy vallási jelentéssel kapcsoljuk össze. Felsorolunk egy párat az értelmezések közül:

 •  Többdimenziós lények vagyunk, az ember bio-pszicho-szociális és spirituális lény (WHO definició, 2002)
 • A spiritualitás  sajátos  értékrend  integrálását   jelenti,  olyan  egyetemes,  minden  emberben közös  spirituális értékekét, mint altruizmus, humanitás,  értelemkeresés,  felelősségvállalás  (nemcsak önmagunkért, hanem a világ,  az univerzum dolgai

iránt is).

 • A spiritualitás olyan világnézeti formáknak a gyüjtőneve, amelyek elsősorban a szellemi és természetfeletti erők, illetve a lélek értelmezésén alapulnak.
 • A spirituálist lelkinek is szokás fordítani, de inkább keresztény értelemben, és nem pszichológiai vonatkozásban. Keresztény értelemben a legáltalánosabban a Szentlélekből való életet jelenti A spirituális ember vallja, hogy élete nem önmagáért való – nem  öncélú – hanem egy magasabb szintű rendet, célt és értelmet szolgál. Tetteit, döntéseit ezen elv alapján igyekszik megvalósítani. 
 • A spirituálisan gondolkodó ember a világot úgy értelmezi, hogy a tettei egy speciális ok-okozati rendszerben hatnak vissza életére. Ezt hívhatjuk karmának, „sors”-nak vagy „isteni elrendelés”-nek. A spirituálisan gondolkodók szerint a világnak vannak az érzékszerveink számára rejtett dimenziói és összefüggései, amelyek ugyanolyan erős hatással lehetnek létünkre, mint a környezetünk érzékelhető része. 
 • A spiritualitás hit,  de nem vallás. Vallásosság és spiritualitás nem feltétlenül járnak együtt, de nem is zárják ki egymást.

spiritualitas1

 

Tudtad?

A transzcendencia egy többféleképpen meghatározott filozófiai és teológiai fogalom. A latin transcedo (átlépek) igéből származik és olyan lehetséges valóságra utal, amelynek megismeréséhez az embernek át kell lépnie köznapi értelemben vett határait.  A transzcendencia jelentése: érzékfölötti, a tapasztalatokon túli, ami érzékeléssel  közvetlenül nem tapasztalható, a racionális megismerésen túlmutató. A transzcendencia ellentétpárja az immanencia, amelynek jelentése az érzéki tapasztalat számára hozzáférhető. Az ember szeretné mindenre megtalálni az oksági magyarázatot, leginkább a saját, bizonyítható tapasztalatai alapján. Azonban van olyan szféra, mely a véges ráció és a tökéletlen érzékek számára nem elérhető.

A szó leggyakrabban használt szinonimája, a természetfölötti szavunk is erre utal. A metafizikai, vagyis a fizikán túli szintén ezt fejezi ki.

Összegzés

A transzcendencia gyűjtőfogalom, a leírható világon túli lelki világra, az azt elérő folyamatra, s magára Isten létére is utal. Túlmutat a tudomány szűk határain. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy minden korban találunk számtalan tudóst, aki éppen kutatásai során jutott el oda, hogy Isten transzcendens mindenhatóságát felismerje.

transzcendencia 2

Ádám teremtése Michelangelo (részlet)

A freskó a Sixtus-kápolnában található