CJRAE Covasna

Psihologia pozitivă

Psihologia pozitivă (Martin Seligman,1998)

Psihologia pozitivă este unul dintre curentele nou apărute în psihologie, în anul 1998 . Această orientare s-a constituit într-un răspuns la modelele teoretice medicale și clinice dominante în psihologia de după al doilea război mondial. Aceste modele medicale, explicative ale „bolilor psihice” accentuau disfuncțiile, patologiile, bolile psihice și modalitățile de abordare a acestora.

Abordarea psihologiei pozitive vizează promovarea stării de bine individuală și socială, autorealizarea, atingerea stării de fericire, evidențiind resursele umane pozitive (ex.: optimismul, curajul, dreptatea) și virtuțile umane în atingerea acestora.

Psihologia pozitivă se concentrează asupra a trei domenii.

 • emoţii pozitive,
 • abilităţi şi comportamente pozitive
 • studierea funcționării instituţiilor pe baza principiilor psihologiei pozitive.

Psihologia pozitivă se orientează către înţelegerea mecanismelor sănătăţii, precum şi spre utilizarea şi protejarea acelor resurse interne şi de mediu cu ajutorul cărora putem depăşi pesimismul, depresia, pierderea motivaţiei şi în cele din urmă bolile psihosomatice. 

Caută răspunsuri la întrebarea cum să avea o viaţă mai bogată, mai împlinită, mai fericită şi cum am putea menţine starea de fericire? În acelaşi timp ea face o distincţie clară între viaţa hedonistă şi între viaţa plină de sens bazată pe starea de bine a omului (wellbeing) în plan emoţional, psihic şi social.

Cum am putea exploata la maximum abilităţile, potenţialul nostru şi cum am putea experimenta trăiri pozitive (de tip flow). 

Programele de prevenţie ale psihologiei pozitive au în vedere în primul rând depistarea resurselor umane, emoţiilor şi trăsăturilor pozitive de personalitate care contribuie la un stil de viaţă adecvat. Pe baza depistării resurselor umane susmenționate sunt realizate programele de intervenţie care vizează în primul dezvoltarea (managementul) talentelor.

Au identificat şase grupe de virtuţi morale pornind de la 24 de trăsături pozitive de caracter (character strengths):

 Virtutea: Înţelepciunea şi cunoaşterea

Aptitudinea de a achiziţiona cunoştiinţe şi modalitatea cea mai eficientă de a le aplica.

Puncte tari:

 • Curiozitatea/Interesul față de lume
 • Plăcerea de a învăța, Discernământul
 • Gândirea critică, Originalitatea
 • Inventivitatea, Inteligența social
 • Inteligența personală
 • Simțul perspective

Virtutea :Curaj

Calitățile pe care se bazează virtutea curajului reflectă exercitarea atentă a voinței în vederea unor scopuri îndrăznețe pe care nu știm cu siguranță dacă le vom atinge. Pentru a putea fi calificate ca acte de curaj, aceste acțiuni trebuie să aibă loc în ciuda unor puternice adversități. Curajul este admirat la nivel universal și în fiecare cultură există eroi care îl întruchipează. 

Puncte tari: 

 • Vitejia și bravura
 •  Perseverența /Hărnicia /Sârguința
 •  Integritatea / Sinceritatea

 

Virtutea: Umanite

Abilitatea de a fi preocupat de bunăstarea celorlalți.

Puncte tari:

 • Bunătatea și Generozitatea
 •  Capacitatea de a iubi și a te lăsa iubit

 

Virtutea: Dreptate

Crearea unei societăţi sănătoase bazată pe dreptate şi onestitate.

Puncte tari: 

 • Lucrul în echipă / Loialitatea / Responsabilitatea cetățenească
 •  Imparțialitatea și echitatea
 •  Spiritul de conducere

 

Virtutea: Cumpătare

Diferite moduri de protecţie împotriva exceselor  vieţii.

Puncte tari:

 • Autocontrolul
 • Prudența/Atitudinea rezervată/Spiritul preventive
 • Umilința și modestia

 

Virtutea: Transcendenţă

Stabilirea sensurilor, obiectivelor vieţii şi respectarea lor

Puncte tari: 

 • Aprecierea frumuseții și a calității  
 • Gratitudinea
 • Speranța/Optimismul/Dorința de planificare a viitorului
 • Spiritualitatea/Simțul scopului
 • Iertarea și Mila