CJRAE Covasna

Documente necesare pentru evaluarea psihosomatică (2024-2025)

Pentru realizarea evaluării dezvoltării a preșcolarului în vederea înscrierii copilului în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025, părintele sau tutorele legal trebuie să prezinte evaluatorului următoarele documente:

  • Copia după certificatul de naștere a copilului
  • Buletinul/Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal
  • Cererea tipizată completată:  Cerere_CJRAE_cv_Anexa2
  • Adeverință medicală (numai în cazuri justificate)

Programarea la evaluare se realizează la nr. de tel. 0267351449 în zilele lucrătoare între orele 9.00-14.00 / la e-mail: cjraecovasna@gmail.com sau prin scrisoare recomandată pe adresa: CJRAE Covasna, str. Victor Babeș, nr. 15/C, Sfântu Gheorghe 520004.