CJRAE Covasna
   Proiect - Spune cum te simți, arată-ne cine ești! Trenul magic pornește în aventură!

Documente necesare pentru evaluarea psihosomatică (2020-2021)

Pentru realizarea evaluării dezvoltării a preșcolarului în vederea înscrierii copilului în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, părintele sau tutorele legal trebuie să prezinte evaluatorului următoarele documente:

  • Copia după certificatul de naștere a copilului
  • Buletinul/Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal
  • Cererea tipizată completată: Cerere_CJRAE_cv_Anexa2
  • Adeverință medicală (numai în cazuri justificate)