CJRAE Covasna
   Proiect - Spune cum te simți, arată-ne cine ești! Trenul magic pornește în aventură!

Legislație

  • 24.02.2018

OMEN nr.3242 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019: Descarcă

  • 09.08.2017

A apărut HG nr. 564/04.08.2017, noua metodologie, care reglementează obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu CES: Descarcă

  •  19.12.2016

Ordinul de administrație Publică Nr. 1985/04.10.2016 (MEN: nr. 5805/23.11.2016)

Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale: Descarcă

  •  20.06.2016

A apărut HG nr. 423, privind obținerea drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu CES: Descarcă


  • 10.02.2016

OMENCȘ nr.3158 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017: Descarcă


  •  10.02.2015

OMECȘ nr.3171 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016: Descarcă


  • 29.01.2015

OMEN nr. 5.115 privind Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: Descarcă


  •  23.01.2015

OMEN nr. 4895 privind Metodologia mobilității personalului didactic în anul școlar 2015-2016 (cu modificare nr. 5108): Descarcă


  • 19.12.2014

OMEN nr. 4893/10.11.2014 privind aprobarea Metodologiei de acordare a gradației de merit în anul școlar 2014-2015: Descarcă


  •  07.10.2011

Ordinul MECTS nr. 5.555 din 07.10 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională: Descarcă