CJRAE Covasna
   Proiect - Spune cum te simți, arată-ne cine ești! Trenul magic pornește în aventură!

Prezentare

Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOȘP) prin psihologi și psihopedagogi realizează evaluarea copiilor/elevilor la solicitarea părinților sau a tutorelui legal, pentru identificarea nevoilor specifice ale acestor copii, elevi și tineri în vederea asigurării condițiilor optime de integrare școlară profesională și socială.

Membrii SEOSP:

 • Membrii SEOSP:
  • Asistent social – Rácz-Berecz Timea / Kovács Dorottya
  • Psiholog – Deregan Szidonia
  • Psiholog – Mánya Tímea
  • Psihopedagog – Kulcsár-Terza Réka

   PROGRAMĂRI la nr. de tel. 0367-404432

    

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)

Rolul COSP este emiterea certificatelor de orientare și reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP. Certificatul de orientare școlară și profesională este valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat sau până la o nuoă reorientare școlară și profesională.

 

Președinte: Director CJRAE – Szőcs A. Levente

Membrii Comisiei:

 • Inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat – Bokor Attila
 • Reprezentant al CJRAE Covasna, membru al consiliului de administrație – Brassai László
 • Reprezentant din partea DGASPCC – Bocârnea Daniela-Sanda
 • Reprezentant din partea Consiliului Județean Covasna – Kovács Angela
 • Reprezentant din partea instituţiei de învăţământ special cu personalitate juridică – Forró Huba
 • Reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator – Olcsvári Tünde

Secretarul COSP:  Asistent social din cadrul SEOSP – Rácz-Berecz Timea