CJRAE Covasna

Prezentare

Profesorii consilieri şcolari (5 de la CJAP și 18 din cabinetele de asistenţă psihopedagogică aflate în incinta unităților de învățământ de masă), sub coordonarea CJAP şi CJRAEoferă următoarele servicii:

  • Servicii oferite elevilor: activități de informare, evaluare, psihodiagnoză, consiliere și dezvoltare, psihoterapie, monitorizare consilierea şi orientarea carierei, prevenirea comportamentului de risc, realizarea unor sondaje, studii, cercetări la nivelul județului, etc.;
  • Servicii oferite părinţilor: consiliere psihologică la cererea părintelui sau a direcţiunii şi şedinţe destinate părinţilor;
  • Servicii oferite cadrelor didactice: consiliere individuală, participarea la şedinţele profesorale şi formări profesionale.