CJRAE Covasna

Documente necesare pentru evaluarea psihosomatică (2019-2020)

Pentru realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a preșcolarului în vederea înscrierii copilului în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020, părintele sau tutorele legal trebuie să prezinte evaluatorului următoarele documente:

  • Copia după certificatul de naștere a copilului
  • Buletinul/Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal
  • Cererea tipizată completată: CERERE_pentru_EVALUARE
  • Adeverință medicală (numai în cazuri justificate)