CJRAE Covasna

Documente necesare pentru evaluarea psihosomatică (2017-2018)

Pentru realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a preșcolarului în vederea înscrierii copilului în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018, părintele sau tutorele legal trebuie să prezinte evaluatorului următoarele documente:

  • Copia după certificatul de naștere a copilului
  • Buletinul/Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal
  • Cererea tipizată completată (puteți să descărcați de aici)
  • Adeverință medicală (numai în cazuri justificate)