CJRAE Covasna
   Proiect - Spune cum te simți, arată-ne cine ești! Trenul magic pornește în aventură!

Evaluare psihosomatică după 25.05.2020

May 25, 2020

CJRAE Covasna vă informează că pe baza OMEC nr. 4.244 din 12 mai 2020,

Evaluarea psihosomatică se schimbă în următorul fel:

Articolul 6

(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător …

Articolul 7

(1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Vă informăm că evaluarea psihosomatică se realizează pe baza cererii depuse online sau personal la sediul CJRAE Covasna.

Cererea tipizată puteți să descărcați de aici: CERERE_Ev_psihosomatica_NEWdocx

Documente necesare pentru evaluare psihosomatică:

  • Cererea tipizată completată: CERERE_Ev_psihosomatica_NEWdocx
  • Copia după certificatul de naștere a copilului
  • Buletinul/Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal
  • Adeverință medicală (numai în cazuri justificate)

Date de contact:

E-mail: cjraecovasna@gmail.com

Fax: 0267-351449

Sf. Gheorghe, piața Kálvin nr. 3