CJRAE Covasna
   Proiect - Spune cum te simți, arată-ne cine ești! Trenul magic pornește în aventură!

Informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022

March 17, 2021

Informare_Ro_001

În următoarele rânduri veți găsi răspunsuri la câteva întrebări importante legate de procedura evaluării dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

(Pentru mai multe detalii consultați Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobat prin OMEN nr. 3473/10.03.2021)

Cine trebuie să fie evaluat de către specialiștii CJRAE?

 1. Numai copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv și nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate (art. 7) și părintele /tutorele legal vrea să înscrie în clasa pregătitoare.

În cazul în care copilul a frecventat / a fost înscris la grădiniță, părintele sau tutorele legal solicită de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar recomandarea pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare (Art. 6)

Perioada de desfășurare a evaluării

 • Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor la care metodologia prevede acest lucru va fi realizat în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, în zilele lucrătoare între orele 1000 și 1800.

Programarea copiilor poate fi realizat prin:

 • telefon: 0267-314254 sau 0267-351449
 • e-mail: cjraecovasna@gmail.com
 • scrisoare recomandată: CJRAE Covasna piața Kalvin nr. 3, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Unde va fi realizat evaluarea copiilor?

 • Evaluarea dezvoltării copiilor va fi realizată la centrul de evaluare aflat la CJAP Covasna (Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică) la adresa: Victor Babeș, nr. 15/C Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Cine va realiza evaluarea nivelului copiilor?

 • Evaluarea va fi realizat de către specialiști din cadrul CJAP Covasna.

Cum se va realiza evaluarea copiilor?

 • Părintele/tutorele legal solicită în scris evaluarea, completând o cerere tipizată (Anexa nr. 2 din metodologie), care se află la centrul de evaluare ori poate fi descărcată de pe site-ul isj.educv.ro sau www.cjraecovasna.ro
 • Cererea trebuie să fie predată la centrul de evaluare, unde specialistul pe baza programării prealabile va realiza evaluarea.
 • Evaluarea dezvoltării copiilor se bazează pe criterii prestabilite de către MEN privind nivelul de dezvoltare pentru clasa pregătitoare.
 • Rezultatul evaluării este comunicat, în scris, e-mail sau prin scrisoare recomandată părintelui/tutorelui legal.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial!

Director CJRAE

Szőcs A. Levente